Giadinh.net - Trong 32 tay vợt nữ lọt vào vòng 3 giải quần vợt Úc Mở rộng (diễn ra hôm nay) thì có ...