ROS, NVL và SAB được vào rổ VN30

Gốc
Danh mục mới của VN30 sẽ có hiệu lực từ 24/07/2017 đến 19/01/2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index gồm 5 chỉ số giá, 5 chỉ số TRI, 10 chỉ số ngành kỳ 2/2017 từ 24/07/2017 đến 22/01/2018, và chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) kỳ tháng 7/2017 từ 24/07/2017 đến 20/07/2018.

Trong đó, danh mục mới của VN30 sẽ có hiệu lực từ 24/07/2017 đến 19/01/2018. Trong đó, HOSE thêm cổ phiếu NVL, ROS, SAB và loại ra HAG, HNG, ITA.

Theo đó, ROS có tỷ lệ Free Float 25%, NVL và SAB có tỷ lệ Free Float lần lượt là 35% và 15%.

ROS, NVL và SAB được vào rổ VN30 - Ảnh 1

Được biết, 30 cổ phiếu được lựa chọn thuộc tập hợp top 90% giá trị giao dịch tích lũy của rổ VNAllshare và không thuộc diện bị cảnh báo.

Tính đến cuối tháng 6/2017, chỉ số VN30-Index đạt 765,41 điểm, tăng 21,8% so với cuối năm 2016, trong khi chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 776,47 điểm, tăng 16,8%.

Tin nóng

Tin mới