Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rốt ráo triển khai nhiều gói tài khóa hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế

Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gói hỗ trợ tài khóa chiếm phần lớn chương trình nên nhiệm vụ của Bộ Tài chính là hết sức nặng nề. Chương trình thực hiện trong vòng 2 năm (2022-2023), nhưng hơn 8 tháng qua, Bộ Tài chính đã rốt ráo triển khai đúng tiến độ nhiều nhiệm vụ được giao; đồng thời đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch.