Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tuyên bố thành lập 4 công ty bất động sản (EVN Land) tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...