Rubella quay trở lại

Gốc
Hằng năm cứ vào độ đông xuân, một số bệnh ở trẻ em do nhiễm siêu vi như viêm màng não, thủy đậu, rubella... lại quay trở lại.

Tin nóng

Tin mới