Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rủi ro từ việc Tập đoàn kinh tế đầu tư dàn trải

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Báo cáo của 70 tập đoàn, tổng công ty thì có 30 tập đoàn, tổng công ty có hệ số nợ phải trả trên vốn vượt trên 3 lần, thậm chí nhiều đơn vị vượt trên 20 lần như Tổng Công ty XDCTGT 5 gấp 42 lần, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gấp 21,8 lần...

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/6/92808.cand