Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rừng” đang thừa “củi”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đôi ba năm trước, tại một hội thảo của ngành xây dựng, TS. Phạm Sỹ Liêm - Tổng hội Xây dựng Việt Nam - đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=120170