Ngày 13.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba, đặt tại huyện Krông Pa

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 1

QĐ thành lập BQLRPH Nam Sông Ba của Gia Lai.

Việc thành lập Ban quản lý mới này nhằm bảo vệ, đẩy mạnh truy quét lâm tặc vùng giáp ranh tỉnh Đắc Lắc của Gia Lai. BQLRPH Nam Sông Ba theo đó quản lý 23 tiểu khu tại 5 xã của huyện Krông Pa. Với sự thành lập Ban này, Gia Lai có tổng cộng 22 BQLRPH, giúp kiện toàn công tác bảo vệ rừng. Trong các spps báo trước, Lao Động liên tục phản ánh, tại Krông Pa, lâm tặc liều lĩnh, manh động công khai tàn phá rừng. Lực lượng bị dàn trải, phân tán nên hiệu quả không cao. Cao điểm, tại tiểu khu 1415 lâm tặc xẻ 77 hộp gỗ với hơn 54m3 thiệt hại, vụ án đã khởi tố nhưng đến nay chưa tìm ra thủ phạm. Đây được xem là hướng đi mạnh mẽ, quyết liệt của Gia Lai trong công cuộc bảo vệ rừng của Tây Nguyên.

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 2

QĐ thành lập BQLRPH Nam Sông Ba của Gia Lai.

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 3

QĐ thành lập BQLRPH Nam Sông Ba của Gia Lai.

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 4

QĐ thành lập BQLRPH Nam Sông Ba của Gia Lai.

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 5

Rừng tại huyện Krông Pa bị tàn phá rất dữ dội. Ảnh Đ.V

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 6

Rừng tại huyện Krông Pa bị tàn phá rất dữ dội. Ảnh Đ.V

RUNG GIA LAI BI TAN PHA: Thanh lap Ban quan ly rung Nam Song Ba - Anh 7

Rừng tại huyện Krông Pa bị tàn phá rất dữ dội. Ảnh Đ.V