Chương trình rước đuốc Olympic tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ cuộc rước đuốc Olympic trên toàn cầu với chủ đề “Hành trình hòa hợp'' nhằm chào mừng Thế vận hội Bắc Kinh 2008