Rượu nguy cơ: Hủy hoại sinh viên

Gốc
Một xu hướng không lành mạnh trong sinh viên hiện nay là mọi dịp như sinh nhật, ăn mừng... đều tổ chức dưới dạng ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. "Không biết uống thì tập khi nào uống được thì thôi, làm đàn ông mà không có rượu thì vứt" - một sinh viên cùng xóm trọ nói với tôi.

Tin nóng

Tin mới