Trong suốt một năm qua, nhà tỷ phú Rupert Murdoch đã thực hiện không ít những cuộc thương thảo với Yahoo!.