Ngày 1.3.2016, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản số 1150/UBND-KT yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông.

Rut giay phep cac diem trong giu xe vi pham - Anh 1

Đối với các trường hợp vi phạm, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết thu hồi giấy phép trông giữ xe đã cấp. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện do sở quản lý thực hiện việc thanh lý hợp đồng trông giữ phương tiện giao thông. UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và kiên quyết giải tỏa ngay những điểm trông giữ xe không phép; xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe sai phép, thu phí không đúng quy định.

UBND TP giao Sở Tài chính tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra đột xuất các chợ, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh…, kiên quyết xử lý các vi phạm về quy định của Nhà nước về phí, lệ phí.