Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rút nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển giáo dục 2009 - 2020

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Nếu bản dự thảo trước đó có 74 chỉ tiêu thì đã được rút lại còn 50. Tuy nhiên, đây không phải là sự xóa bỏ thô thiển mà giữ lại những gì có căn cứ để đối chiếu với thực tế và triển vọng thực hiện.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=120337