Thanh tra tỉnh đề nghị chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.