S&P đánh giá triển vọng khả quan của 4 nền kinh tế ASEAN

Gốc
Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) nhận định rằng sự trì trệ của kinh tế Mỹ và các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ tác động nhất định đến tốc độ tăng trưởng năm 2008 của Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Philíppin trong năm nay, nhưng các nền tảng kinh tế trong nước mạnh sẽ giúp hạn chế được tác động này.

Tin nóng

Tin mới