Thời gian thực hiện 30/9/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Sông Đà 505, mã S55 .

Ngày đăng ký cuối cùng 18/09/2013, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/9/2013.

Công ty sẽ trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian thực hiện 30/9/2013.

6 tháng đầu năm, S55 lãi 8,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.454 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu S55 có giá 24.900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Dân Việt