Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu của bà Cù Thị Lệ, người có liên quan đến cổ đông nội bộ (CĐNB) CTCP Sông Đà 6.04 (HNX: S64).

- Tên người thực hiện giao dịch: Cù Thị Lệ (người có liên quan đến ông Cao Thanh Cát - Phó Tổng Giám đốc) - Mã chứng khoán giao dịch: S64 - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000 CP - Mục đích bán: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 19/10/2009 đến 19/11/2009.