(Vietstock) – HĐQT CTCP Sông Đà 9.06 (HNX: S96) vừa thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Cụ thể, S96 đã bán thành công 7,489,556 cp trong số 7.5 triệu cp chào bán. Như vậy, số cổ phiếu còn lại là 10,444 đơn vị. HĐQT S96 quyết định bán số cổ phiều dư cho 7 nhà đầu tư với giá bán 10,000 đồng/cp. Theo HĐQT, Các đối tượng được quyền mua phải cam kết gắn bó với công ty trong thời gian tối thiểu 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). S96 cũng cho biết, các nhà đầu tư trên nộp tiền mua cổ phần từ ngày 15/03 tại Phòng Tài chính Kế toán công ty, Ngõ 100B đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.