Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sà lan đâm sập cầu dây

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Dù được người dân cù lao Mỹ Phước ra hiệu dừng lại, chờ nước xuống mới qua, nhưng tài công sà lan mang BKS LA 0038H vẫn đi và húc sập cầu dây nối cù lao Mỹ Phước với đất liền.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/112592.cand