Sa thải không đúng thẩm quyền

Gốc
Một nhân viên (Công ty Anh Dũng, quận 12, TP HCM) thắc mắc: “Phó giám đốc là người được giám đốc ủy quyền ký hợp đồng lao động với nhân viên. Vừa qua ở công ty có một số nhân viên vi phạm nội quy, bị xử lý với hình thức sa thải. Người ra quyết định kỷ luật là phó giám đốc thì đúng hay sai?”.

Ông Đặng Anh Võ, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận trong việc này đã làm chưa đúng. Theo quy định, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Công ty sẽ thu hồi các quyết định sa thải và xử lý lại cho đúng quy định.

Tin nóng

Tin mới