Đong tấm lòng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một tập sách đáng đọc để ta có thể “lập trình” bản thân.

Đó là nhan đề tập tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, với những trang viết dung dị và nhiều ý nghĩa như: Mua đi bán lại một đám đông; Chỗ nào cũng nắng; Cúi xuống che chung; Cách nào cũng nhớ; Giữa người với người; Gọi tên nỗi sợ…

Vẫn là cách viết quen thuộc đã làm nên một tên tuổi Nguyễn Ngọc Tư: Qua những chuyện bình thường hàng ngày để khái quát về thân phận con người, những chiêm nghiệm về cuộc đời… rất giản dị mà sâu lắng. Là một tập sách đáng đọc trong những ngày đầu năm để ta có thể “lập trình” bản thân cho một năm mới nhiều ý nghĩa hơn. Sách của NXB Trẻ. Giá bìa: 80.000 đ.

Hàn Anh