Sacombank 10 tháng lãi 1.204 tỉ đồng

Gốc
(NLĐ)- Thông tin từ Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết, kết thúc 10 tháng năm 2007, Sacombank đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với tổng lợi nhuận trước thuế 1.204 tỉ đồng, tăng 169% so với lợi nhuận 10 tháng đầu năm 2006 và đạt hơn 100,3% so với kế hoạch năm 2007 là 1.200 tỉ đồng

Tin nóng

Tin mới