Ngày 26/3, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Sacombank) đã thông báo: Sacombank đã trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Sacombank được thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ và việc mua cổ phiếu quỹ này không ảnh hưởng đến kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 của Sacombank.