Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa gửi văn bản đến Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc không đưa nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sacombank hoan xin y kien co dong ve viec bau thanh vien HDQT - Anh 1

Do đó, nội dung tờ trình các cổ đông của Sacombank về việc bầu thành viên hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ không được đưa ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trước đó, HĐQT dự kiến thực hiện việc này từ ngày 23/3 đến ngày 11/4/2016.

Như vậy, rất có thể Sacombank phải thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường về việc này.

Theo thông báo của Sacombank gửi các cổ đông ngày 29/2/2016, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội vẫn là ngày 14/3/2016 như đã công bố trước đó.

Trước đó, Sacombank dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 5-7 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 dự kiến là 3 thành viên, tất cả thành viên đều là thành viên chuyên trách.

HOÀNG ANH