Sacombank phấn đấu năm 2017 tăng trưởng lợi nhuận 276%, thu về 585 tỷ đồng

Gốc
Trong năm 2016, Sacombank xử lý được 1.992 tỷ đồng nợ xấu. Mục tiêu trong năm tới của ngân hàng này dự kiến sẽ giảm tỷ lệ 1% từ mức 6,68% hiện nay.

Sacombank phấn đấu năm 2017 tăng trưởng lợi nhuận 276%, thu về 585 tỷ đồng - Ảnh 1

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank, mã STB-HOSE) vừa được nhà băng này công bố.

Nhận định sâu sắc những khó khăn thách thức, đánh giá các thuận lợi nội tại và bên ngoài, tận dụng cơ hội thị trường cũng như dựa trên nền tảng hiện có của mình, Sacombank đặt mục tiêu tiếp tục tập trung củng cố nền tảng, đẩy mạnh thực hiện triệt để các biện pháp cốt lõi, đảm bảo hoàn thành KH năm 2017, góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cấu trúc Ngân hàng sau sáp nhập, BCTN của nhà băng nay cho hay.

Nợ xấu phấn đấu giảm 1%

Cụ thể, năm 2017, Sacombank đặt mục tiêu tăng trưởng huy động và tín dụng lần lượt đạt 17% và 19% so với cuối năm 2016. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư phấn đấu tăng trưởng 20%. Cho vay khách hàng dự kiến tăng 18%. Tổng tài sản cuối năm 2017 phấn đấu tăng 16%.

Dư nợ tín dụng tới cuối năm 2016 đạt 232.157 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 tăng trưởng tốt ở một số lĩnh vực như tiêu dùng (tăng 18,1%), sản xuất nông nghiệp (tăng 37,7%)... Cơ chế tín dụng đã được sửa đổi, cải tiến theo hướng linh động, thông thoáng hơn, tăng cường quyền tự chủ cho các đơn vị, đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng.

Công tác xử lý nợ cũng được ngân hàng này tích cực triển khai trong năm 2016 với việc thường xuyên theo dõi, cảnh báo kịp thời tình hình dư nợ, dự báo nợ quá hạn kéo theo, xử lý tài sản cấn trừ nợ, thu hồi nợ đã bán VAMC, triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn và xử lý nợ xấu. Trong năm, Sacombank tự xử lý nợ xấu được 1.992 tỷ đồng, thu hồi được 516 tỷ đồng nợ đã bán VAMC (bao gồm gốc và lãi). Đồng thời, ngân hàng cũng tập trung xử lý các khoản phải thu: Giảm dần các khoản mục không sinh lời, tạo điều kiện tăng thu nhập và hạn chế phát sinh chi phí dự phòng rủi ro. Kết quả thu hồi khoản phải thu quá hạn trong hoạt động đầu tư đạt 16,5 tỷ đồng; thanh lý các tài sản đã nhận cấn trừ nợ, thu hồi được 539 tỷ đồng.


Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Sacombank

Lợi nhuận đặt mục tiêu tăng trưởng 276%

Sacombank đặt mục tiêu thu dịch vụ tăng 17% trong năm tới . Đây cũng là mảng kinh doanh có sự tăng trưởng nổi bật trong năm 2016 (tăng 23,2%). Lợi nhuận trước thuế năm 2017 phấn đấu tăng trưởng 276% lên 585 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 9,61%,

Trong năm công ty đã tuyển dụng mới 2.400 CNCNV qua đó tăng tổng số nhân viên lên hơn 16 nghìn người.

Tin nóng

Tin mới