Sacombank phát hành 30 triệu USD kỳ phiếu

Gốc
(HNMO)- Ngày 27/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức phát hành kỳ phiếu USD đợt 1/2008 tại tất cả các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc. Tổng giá trị phát hành đợt này là 30 triệu USD.

Tin nóng

Tin mới