Sacomreal nhận giải minh bạch 2013-2014

Gốc
(ĐTTC) - Ngày 3-10, tại Đà Nẵng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội Nghị doanh nghiệp thường niên năm 2014 nhằm đánh giá hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2013 và 8 tháng năm 2014, đồng thời công bố kết quả chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2014.

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao ý thức và cải thiện tình hình quản trị công ty, bước đầu thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị công ty.

Chương trình đã thực hiện chấm điểm toàn bộ doanh nghiệp niêm yết dựa trên các tiêu chí trên 5 lĩnh vực chính: quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của HĐQT.

Bên cạnh đó, một số câu hỏi đưa ra được xem là khuyến nghị đối với doanh nghiệp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ quản trị công ty tốt. Kết quả của đợt đánh giá công bố thông tin và minh bạch sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chỉ số quản trị công ty trên Sở HNX.

Tại chương trình công bố kết quả 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) đã vinh dự được nằm trong top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất HNX về minh bạch 2013-2014.

Giải thưởng là một niềm vinh dự to lớn ghi nhận sự nổ lực và là động lực thúc đẩy để Sacomreal phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Tin nóng

Tin mới