SAF, SJC chốt danh sách trả cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản

Gốc
(Vietstock) - Hai công ty có mã chứng khoán SAF và SJC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản.

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 31/05 và ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 02/06. Theo đó công ty sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%, thời gian chi trả sẽ được thông báo sau. Bên cạnh đó, SAF cũng sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/06 về việc niêm yết cổ phiếu. CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào 03/06 và ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 07/06. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 18.5%. Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 12/07. Đồng thời, SJC sẽ chốt danh sách và bắt đầu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 18/06 về việc thay đổi phương án phát hành đợt 1 tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới