TTO - Chuyên gia bảo mật người Argentina, Juan Pablo Lopez Yacubian, cho biết đã phát hiện 2 lỗi bảo mật nghiêm trọng trong phiên bản Safari 3.1 cho Windows. Nếu khai thác thành công những lỗi này tin tặc có thể chiếm được quyền điều khiển PC.