Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sai đâu... sửa đấy!

Gốc

“Làm đâu sai đó, sai đâu sửa đó”- không biết từ đâu có “câu thiệu” ngộ nghĩnh này, nhưng ngẫm ra câu này hay tuyệt! Nó làm cho người nghe phải hiểu rằng, việc đó, chuyện đó làm quá ẹ!

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/238314.asp