Ngày 26.3, nhiều nhà khoa học đã có ý kiến phản biện và góp ý đề án “Quy hoạch thủy lợi phục vụ việc tìm kiếm giải pháp chống ngập úng cho TP.HCM”.