Đề nghị tạm ngưng cấp phép cuộc thi Hoa hậu trang sức cho trung ương Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam.