Sai phạm tràn lan trong quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Gốc
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 đến tháng 11.2008, Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên phạm vi cả nước.

Tin nóng

Tin mới