Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sai sót thường gặp khi dùng email cho công việc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một bức thư cụt lủn không rõ của ai chứng tỏ bạn là một người không chuyên nghiệp. Bạn có thể tạo một mẫu sẵn về thông tin liên lạc ở cuối thư, để mỗi lần viết một bức thư mới chương trình viết thư điện tử tự động đưa vào.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=95695