Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sai trẻ em đi cướp, trả công bằng nuôi “chat”

Trước mỗi vụ cướp, những tên cướp tuổi 12, 13 đều bàn bạc và "phân công nhiệm vụ" rõ ràng. Cướp xong, chúng lên mạng chat với "anh N." thông báo "đã có hàng". Chúng không được chia một đồng nào từ tài sản vừa cướp được mà chỉ được anh N. "nuôi" Internet và chơi game. Khi nào hết "tài khoản" thì chúng lại đi cướp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76551.cand