NDĐT - Đảng bộ cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh nâng thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy thành phố.

Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao quyết định nâng Đảng bộ cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) thành Đảng bộ cấp trên cơ sở

Sáng 5-3, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định nâng Đảng bộ cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy thành phố và ra mắt Đảng ủy Saigon Co.op.

Như vậy, hiện nay, Đảng bộ Saigon Co.op gồm hai Đảng bộ và 42 chi bộ với tổng cộng gần 600 đảng viên. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Hòa cho biết: Trong năm 2014 Đảng bộ Saigon Co.op phấn đấu kết nạp 65 đảng viên mới; 100% đơn vị trực thuộc đều có chi bộ; phấn đấu 85% chi bộ đạt trong sạch và vững mạnh, 95% đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, Đảng bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch và vững mạnh… Bên cạnh đó, Saigon Co.op sẽ phấn đấu đạt tổng doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013, mở thêm tám siêu thị Co.opmart trên cả nước; hoàn thiện và trình duyệt Đề án tái cấu trúc Saigon Co.op phù hợp với Luật Hợp tác xã vào quý 2-2014 và triển khai thực hiện ngay trong năm 2014.

HOÀNG LIÊM