(CafeF) - Đại hội cổ đông của CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel) đã thông qua nhiều dự án lớn của công ty trong năm nay.