Ngày 05/03/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 199/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (HOSE: SAM) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom – 152/11B Điện Biên Phủ, phường 25. quận Bình Thạnh, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

HOSE