(NDH) Chủ tịch HĐQT đã nâng sở hữu tại SAM từ hơn 1,5 triệu cổ phiếu lên thành trên 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,91% vốn của SAM.

Ông Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM - HOSE) đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SAM nhằm nâng lượng sở hữu từ hơn 1,5 triệu cổ phiếu lên hơn 6,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,72%) theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2015.

Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, ông Tú chỉ mua được hơn 2,48 triệu cổ phiếu SAM do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng. Giao dịch của ông Tú được thực hiện từ 8/7 đến 21/7/2015 thông qua phương thức thỏa thuận.

Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Tú đã nâng sở hữu tại SAM từ hơn 1,5 triệu cổ phiếu lên thành trên 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,91% vốn của SAM.

Trước đó, WSS đã bán 11,2 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số 17,48 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 23-25/6/2015 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.Tổng số cổ phần SAM do công ty này nắm giữ đã giảm từ 17,48 triệu cổ phiếu xuống còn 6,29 triệu cổ phiếu, tương đương 4,53% vốn điều lệ.

Bình Minh