SAM sẽ cho nhân viên vay tiền mua cổ phiếu quỹ với giá 14.000 đồng

Gốc
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, kế hoạch bán cổ phiếu quỹ...

Cụ thể, năm 2011, Đại hội cổ đông công ty thông qua kế hoạch với doanh thu đạt hơn 1.200 tỷ đồng( trong đó: sản xuất dây và cáp điện đạt 761 tỷ đồng; bất động sản đạt 349,960 tỷ đồng và tài chính đạt 89,140 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận từ mảng mảng sản xuất dây và cáp đạt 65,35 tỷ đồng và bất động sản đạt 93,01 tỷ đồng và tài chính đạt 73,64 tỷ đồng). Kế hoạch trả cổ tức năm 2011 là 12 - 15%/vốn điều lệ mới và 24% khi công ty không thực hiện được việc tăng vốn. Đồng thời, Đại hội cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo phương thức cho người lao động vay tiền mua cổ phiếu quỹ với thời hạn vay 3 năm, lãi suất 10%/năm, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi mua và sau 1 năm được bán với điều kiện trả đủ nợ gốc và lãi. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, nếu trong 2 tháng không thực hiện được sẽ chuyển ra bán trên sàn theo giá tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010.

Tin nóng

Tin mới