Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Thanh Hóa: Tượng đài con tàu tập kết gần 255 tỷ, bao giờ sẽ hoàn thành?

Thanh Hóa: Tượng đài con tàu tập kết gần 255 tỷ, bao giờ sẽ hoàn thành?

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự nhiều sự kiện quan trọng tại Thanh Hóa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự nhiều sự kiện quan trọng tại Thanh Hóa

Xây khu lưu niệm tri ân tình người nơi đất Bắc

Xây khu lưu niệm tri ân tình người nơi đất Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Thanh Hóa: Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Thanh Hóa: Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc
Thanh Hóa: Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc
Thanh Hóa: Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Thanh Hóa: Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công tượng đài gần 255 tỷ đồng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công tượng đài gần 255 tỷ đồng

Xây dựng Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Xây dựng Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và công bố Quyết định TP Sầm Sơn đạt chuẩn NTM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và công bố Quyết định TP Sầm Sơn đạt chuẩn NTM

Thanh Hóa: Tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết

Thanh Hóa: Tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc