Samsung phải bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Gốc
Số tiền bồi thưởng chỉ bằng một phần nhỏ so với kỳ vọng của Apple là hơn 2 tỷ USD.

Phán quyết của tòa án không đáp ứng được kỳ vọng Apple. Ảnh: VB.

Mới đây, bồi thẩm đoàn Mỹ vừa đưa ra phát quyết cho vụ kiện giữa Apple và Samsung liên quan tới việc sử dụng trái phép bằng sáng chế của nhau. Apple yêu cầu Samsung phải bồi thường 2,2 tỷ USD vì sử dụng trái phép 5 bằng sáng chế của họ. Trong khi đó, hãng Hàn Quốc cũng đòi "Quả táo" phải bồi thường 7,2 triệu USD vì vi phạm hai bản quyền sáng chế của mình.

Trái với kỳ vọng của Apple, bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định Sumsung chỉ phải trả cho Apple 119,6 triệu USD. Samsung đã vi phạm bản quyền 647 của Apple, mô tả việc chuyển nội dung như số điện thoại thành đường link để thực hiện cuộc gọi, lưu thông tin...Hãng Hàn Quốc cũng sử dụng trái phép bằng sáng chế 721 (trượt để mở khóa) trên một số thiết bị như Galaxy Nexus. Bên cạnh đó, Samsung còn vi phạm bản quyền 172 về tính năng Autocorrect - đoán trước từ mà người dùng định nhập từ bàn phím. Bồi thẩm đoàn tuyên bố Samsung không vi phạm bằng sáng chế 959 và 414 về đồng bộ dữ liệu và Universal Search như cáo buộc của Apple.

Trong khi đó, Apple phải bồi thường cho Samsung 158.000 USD vì vi phạm bằng sáng chế 449 trong ứng dụng FaceTime dù bồi thẩm đoàn cho rằng "Quả táo" không cố ý sao chép.

Cả Apple và Samsung vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo để xin giảm số tiền phạt hay đòi tiền bồi thường cao hơn.

Mika

Tin nóng

Tin mới