Ngày 27.3, Samsung Electronics cho biết đã quyết định và chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh,  để xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động ở Khu công nghiệp Yên Phong I kèm theo một số ưu đãi về thuế, thời hạn thuê đất...