Hanoinet - Samsung xứng đáng là đối thủ mới của Apple về khả năng sáng tạo nên những tác phẩm thiết bị số thời trang.