Sân bay Chu Lai thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Gốc
(Vitinfo) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, dự án sân bay Chu Lai đang thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao).

Tin nóng

Tin mới