Bộ GTVT bác đề xuất xây dựng sân bay Mộc Châu

Bộ GTVT bác đề xuất xây dựng sân bay Mộc Châu

Vì sao sân bay Mộc Châu không được đưa vào quy hoạch?

Vì sao sân bay Mộc Châu không được đưa vào quy hoạch?

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý quy hoạch sân bay Mộc Châu

Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý quy hoạch sân bay Mộc Châu

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ Giao thông ủng hộ Sơn La nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ Giao thông ủng hộ Sơn La nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Bộ GTVT nêu lý do không đưa sân bay Mộc Châu vào quy hoạch

Bộ GTVT nêu lý do không đưa sân bay Mộc Châu vào quy hoạch

Bộ GTVT trả lời về quy hoạch sân bay Mộc Châu

Bộ GTVT trả lời về quy hoạch sân bay Mộc Châu

Ủng hộ quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Ủng hộ quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Lý do sân bay Mộc Châu không được đưa vào quy hoạch

Lý do sân bay Mộc Châu không được đưa vào quy hoạch

Lý do đằng sau việc các địa phương cấp tập xin xây thêm sân bay

Lý do đằng sau việc các địa phương cấp tập xin xây thêm sân bay

Dứt khoát với sân bay

Dứt khoát với sân bay

Sơn La tiếp tục đề nghị xây thêm sân bay Mộc Châu 6.500 tỷ đồng

Sơn La tiếp tục đề nghị xây thêm sân bay Mộc Châu 6.500 tỷ đồng

Sơn La đề xuất xây dựng sân bay Mộc Châu theo hình thức PPP

Sơn La đề xuất xây dựng sân bay Mộc Châu theo hình thức PPP

Tỉnh Sơn La đề xuất quy hoạch sân bay Mộc Châu trị giá 6.500 tỷ đồng

Tỉnh Sơn La đề xuất quy hoạch sân bay Mộc Châu trị giá 6.500 tỷ đồng

Hé lộ doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng hàng không chuyên dùng Mộc Châu

Hé lộ doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng hàng không chuyên dùng Mộc Châu

Sơn La xin làm sân bay Mộc Châu với tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng

Sơn La xin làm sân bay Mộc Châu với tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng

Bất ngờ: Vừa duyệt sân bay Nà Sản, Sơn La lại muốn có thêm sân bay Mộc Châu

Bất ngờ: Vừa duyệt sân bay Nà Sản, Sơn La lại muốn có thêm sân bay Mộc Châu