Tiếp tục khai thác đề tài Tam Quốc, thể hiện sống động trên nền 3D. San Guo online hẹn ngày ra mắt thành công.