Sàn Hà Nội điều chỉnh rổ tính Index

Gốc
Ngày 25.3, HNX cho biết sẽ thực hiện giảm tỉ trọng của CP SQC trong rổ tính HNX-Index kể từ ngày 26.3. Liên tiếp nhiều tuần gần đây, sàn này đã chứng kiến sự bất thường trong diễn biến của chỉ số HNX-Index.

Do giá trị vốn hóa thị trường của SQC chiếm tới trên 10% giá trị vốn hóa toàn thị trường HNX, nên biến động giá của CP này ảnh hưởng lớn tới chỉ số. Theo dõi của HNX, qua các phiên giao dịch cho thấy SQC thường được giao dịch với khối lượng rất nhỏ so với quy mô niêm yết, khoảng giá giao dịch thường biến động lớn trong ngày. Thống kê cho thấy, trong tổng số 63 ngày có giao dịch từ khi niêm yết đến thời điểm báo cáo (23.3.2010) thì có tới 25 ngày khoảng chênh lệch giá thực hiện giữa giá cao nhất và thấp nhất vượt 10.000đ/CP. Vì khối lượng niêm yết lớn (100 triệu CP) nên biến động lớn về giá thực hiện trong cùng phiên giao dịch của SQC làm ảnh hưởng nhiều đến biểu đồ HNX-Index trực tuyến trong phiên mặc dù khối lượng giao dịch rất nhỏ so với quy mô niêm yết. Tuy nhiên, thực tế khối lượng có thể giao dịch của SQC lại thấp hơn nhiều khối lượng lưu hành do có tới 88,747% khối lượng thuộc diện hạn chế chuyển nhượng. Để bảo vệ quyền lợi của NĐT và đảm bảo HNX-Index phản ánh được thực chất xu thế biến động của thị trường, HNX thực hiện điều chỉnh giảm khối lượng tính chỉ số của SQC trong rổ tính HNX-Index theo hướng chỉ lấy khối lượng được tự do chuyển nhượng để tính chỉ số (11.253.000 CP trên tổng số 100 triệu CP niêm yết). Khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng, CP sẽ được đưa lại vào khối lượng tính chỉ số của SQC trong rổ tính chỉnh số HNX-Index. Khối lượng tham gia tính chỉ số của SQC sẽ được điều chỉnh tăng dần tương ứng với số lượng tăng của CP hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Trong trường hợp điều chỉnh như trên, giá trị tính chỉ số của SQC sẽ chỉ chiếm trên 1% giá trị vốn hóa thị trường HNX.

Tin nóng

Tin mới