BTC V-League 2008 vừa đưa ra quyết định của mình về trường hợp 1 CĐV Thanh Hóa bị đánh chảy máu đầu sau trận HN.ACB - H.Thanh Hóa. Điều này được thể hiện bằng thông báo số 5 giải VĐQG thay vì 1 văn bản riêng của Tiểu ban kỷ luật.