Cải lương của "thế hệ vàng" cũng có những "khán giả vàng" như thế. Có lẽ chính vì thế, nghệ sĩ mới tự tin thành lập Sân khấu Vàng để rạp sáng đèn hằng tuần. Hơn thế nữa, còn hy vọng doanh thu mỗi đêm sẽ đủ xây một căn nhà tình thương cho người nghèo. Đêm khai trương, số tiền không chỉ đủ xây nhà, mà còn dư để tặng thêm cho Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, cho một bà mẹ nghèo có ba đứa con mù lòa.

Cải lương của "thế hệ vàng" cũng có những "khán giả vàng" như thế. Có lẽ chính vì thế, nghệ sĩ mới tự tin thành lập Sân khấu Vàng để rạp sáng đèn hằng tuần. Hơn thế nữa, còn hy vọng doanh thu mỗi đêm sẽ đủ xây một căn nhà tình thương cho người nghèo. Đêm khai trương, số tiền không chỉ đủ xây nhà, mà còn dư để tặng thêm cho Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, cho một bà mẹ nghèo có ba đứa con mù lòa.

Sân khấu Vàng tập hợp hầu hết những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" ngày xưa như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Kim Ngọc..., những huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, Chuông vàng Vọng cổ truyền hình như Lê Văn Gàn, Cao Thúy Vi...

Hoàng Kim